Archives for Գիտություն

Գիտություն

Աչքերիս չեմ հավատում.. դուք պետք է տեսնեք թե ինչեր կարող են ստեղծել մարդիկ

Աչքերիս չեմ հավատում.. դուք պետք է տեսնեք թե ինչեր կարող են ստեղծել մարդիկ
Կարդալ ավելին
Գիտություն

Այսպիսի բան դեռ ոչ ոք չի տեսել.. աս ամենահզոր տեխնիկան է որ ես երբևիցե տեսել եմ

Այսպիսի բան դեռ ոչ ոք չի տեսել.. աս ամենահզոր տեխնիկան է որ ես երբևիցե տեսել եմ
Կարդալ ավելին
Գիտություն

Այ թե ինչ իրեր կարող եք ձեռք բերել ինտերնետային գնումներից… տեսեք սա ուղղակի հզոր է

Այ թե ինչ իրեր կարող եք ձեռք բերել ինտերնետային գնումներից... տեսեք սա ուղղակի հզոր է
Կարդալ ավելին
Գիտություն

Հզորագույն հեծանիվները որոնք տեսնելիս դուք կկորցնեք ձեր խոսելու ունակությունը

Հզորագույն հեծանիվները որոնք տեսնելիս դուք կկորցնեք ձեր խոսելու ունակությունը
Կարդալ ավելին
Գիտություն

Եվ այս ինքնաթիռները իրական են.. ես ապշած եմ.. դուք պետք է տեսնեք այս ամենը

Եվ այս ինքնաթիռները իրական են.. ես ապշած եմ.. դուք պետք է տեսնեք այս ամենը
Կարդալ ավելին

Կայքում ներկայացված բոլոր նյութերը վերցված են տարբեր բաց աղբյուրներից` սոցիալական ցանցերից, վիդեոպորտալներից և բլոգների: Մենք հավաքագրում ենք հանրության համար մատչելի լավագույն բովանդակությունը և ներկայացնում ընթերցողի դատին: Կայքում տեղ գտած նյութերի բովանդակության,հավաստիության եւ նրանցից բխող ցանկացած վտանգի կամ հնարավոր վնասի համար մենք պատասխանատու չենք:Եթե դուք համաձայն չեք այս դրույթների հետ, խնդրում ենք,մի շարունակեք օգտվել այս կայքից: Եթե մեր կայքում տեղ գտած որեւէ նյութ խախտում է Ձեր հեղինակային իրավունքները (եթե հիմնավորում եք), խնդրում ենք, գրեք մեզ  ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ  միջոցով , եւ մենք անհապաղ կհեռացնենք Ձեր նյութը մեր կայքից: